★TearsStar_ Hong Kong
今日終於去左動漫 一放工就同好坑友衝左過灣仔😂😂😂 真係從來未試過行動漫可以行4個幾鐘 8點幾先係會展走😅😅😅 真係累成狗🙋🙋🙋 不過買左依d野堅滿足 樣樣野都好乸正😆😆😆 由其係蓮隻熊仔 好可愛😍😍😍 總結動漫 坑已入 坑底再見吧🙋🙋🙋

今日終於去左動漫 一放工就同好坑友衝左過灣仔😂😂😂 真係從來未試過行動漫可以行4個幾鐘 8點幾先係會展走😅😅😅 真係累成狗🙋🙋🙋 不過買左依d野堅滿足 樣樣野都好乸正😆😆😆 由其係蓮隻熊仔 好可愛😍😍😍 總結動漫 坑已入 坑底再見吧🙋🙋🙋

最近真係中哂歌王ge毒 特別係蓮 真心覺得蓮超正 仲有reika cos蓮cos得勁令 被秒殺

最近真係中哂歌王ge毒 特別係蓮 真心覺得蓮超正 仲有reika cos蓮cos得勁令 被秒殺

吳亦凡你終於回來了 我好想你呀😭😭😭 還担心你會不會不用ins了😣😣😣 回來就好 你要加油!!! 我都還在😊😊😊

吳亦凡你終於回來了 我好想你呀😭😭😭 還担心你會不會不用ins了😣😣😣 回來就好 你要加油!!! 我都還在😊😊😊

2nd 書展 (在 灣仔碼頭 Wan Chai Pier)

2nd 書展 (在 灣仔碼頭 Wan Chai Pier)

行完書展 終於可以坐低食野

行完書展 終於可以坐低食野

有史以來最早踏出樂園 (在 香港迪士尼樂園 | Hong Kong Disneyland)

有史以來最早踏出樂園 (在 香港迪士尼樂園 | Hong Kong Disneyland)

三眼仔好可愛😍😍😍 (在 香港迪士尼樂園 | Hong Kong Disneyland)

三眼仔好可愛😍😍😍 (在 香港迪士尼樂園 | Hong Kong Disneyland)

GoodLuck Wins

Good Luck대박!!!

(Source: eyehartjayjunsuga, via dongwut)

现在61过了 71也过了 可我还是想再见你 边伯贤 我想你了😭😭😭😭😭

现在61过了 71也过了 可我还是想再见你 边伯贤 我想你了😭😭😭😭😭

海洋公園留字😂😂😂 (在 香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong)

海洋公園留字😂😂😂 (在 香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong)

By far
the finest tumblr
theme ever
created
by a crazy man
in Russia